Wat is gymwijzer


GymWijzer! is hét digitaal digitale leermiddel voor het bewegingsonderwijs PO en onderbouw VO. Op wat op iedere computer, digibord, laptop, tablet en telefoon is het leermiddel te bekijkenbekeken kan worden.'

Er zijn 50 bewegingsactiviteiten uitgewerkt met meer dan 1500 korte instructiefilmpjes. Ook zijn er ruim 300 kijkwijzers beschikbaar. Leeftijdsgenoten laten op 6 niveaus zien hoe een activiteit uitgevoerd kan worden (coping model) en de opnames zijn na schooltijd opgenomen (dus zonder ruis).

GymWijzer! is een leermiddel dat ontwikkeld is, vanuit de visie dat gym een LEERVAK is en dat PLEZIER de basis is om tot leren te komen.

Visueel leren met GymWijzer!

In 2009 heeft Pascal Mariany in zijn afstudeeronderzoek aan de HAN ALO Nijmegen aangetoond dat visuele instructie op een tablet een positief invloed heeft op het coöperatief leren tijdens de gymles. Het leereffect van het bekijken van een kort instructiefilmpje tijdens de gymles is zeer groot. Zeker als de filmpjes op ieder gewenst moment, in slow motion en vanuit verschillende aanzichten bekeken kunnen worden. Immers: “Eén kort filmpje zegt veel meer dan duizend woorden”.

Eigen deelnameniveau bepalen

Met GymWijzer kunnen leerlingen zelfstandig of met de leerkracht hun eigen deelnameniveau bepalen. Vervolgens gaan ze dit in tweetallen of met een groepje leerlingen oefenen. Onze ervaringen in de afgelopen 5 jaar en het onderzoek ‘Motiverend leren en motiverend beoordelen' (Dr. Lars Borghouts e.a.  2018) geven aan dat dit de motivatie bij leerlingen om te gaan oefenen verhoogd. Zeker als ze ook nog inzicht hebben op de vervolgstappen. Als leerlingen de volgende stappen van een activiteit kennen (de filmpjes van de andere niveaus), krijgen ze zicht in waar ze naar toe kunnen werken. En kunnen ze, eventueel samen met de leerkracht, hun eigen doelen stellen.

Veilig pedagogisch klimaat creëren

Essentieel bij dit proces is het veilige pedagogisch klimaat. De docent en leerlingen zorgen er samen voor dat iedere leerling zich prettig kan voelen in de gymles. Natuurlijk zijn er verschillen in vaardigheidsniveaus, maar ieder moet zich gewaardeerd worden. Heel belangrijk daarbij is dat beoordeling uit gaat de gemaakte vorderingen van een leerling. GymWijzer kan ook voor studenten van PABO ‘s, MBO opleidingen Sport en Bewegen en ALO’s  inzicht en hulp bieden bij het voorbereiden en het geven van gymlessen in het PO en VO.

Achtergronden

Meer informatie over de uitgangspunten en onderbouwing van GymWijzer! kunt u vinden op de pagina Achtergronden GymWijzer!.


Wie zijn wij

Het team van GymWijzer! bestaat op dit moment uit:
• Harry van der Meer, vakleerkracht bewegingsonderwijseigenaar en geestelijk vader GymWijzer en VolgWijzer.
• Sander van Weerlee-Feenstra, samenwerkingspartner vanuit Bewegingsambassadeurs en betrokken bij klantcontacten, scholing en ontwikkeling van GymWijzer en VolgWijzer.
• Sjoerd Jenninga, samenwerkingspartner vanuit Bewegingsambassadeurs en ook betrokken bij uitvoer klantcontacten, scholing en ontwikkeling van GymWijzer en VolgWijzer.
• Jesse Lafeber, samenwerkingspartner vanuit FRESH-DEV (ICT bedrijf) als mede-eigenaar.

GymWijzer is een product van MeerGym. In de afgelopen 10 jaar heeft Harry van der Meer samen met collega’s en studenten (PABO en ALO) een aantal leermiddelen ontwikkeld:

• De lesbrieven 2009 Harry van der Meer en Dennis Louter
• Gymmen in de ‘grote’ gymzaal 2011 Harry van der Meer en Joost Brandt
• GymWijzer! 2014 Harry van der Meer, Pascal Mariany, Mark Schutte en Geert Pel
• VolgWijzer! 2018 Harry van der Meer, Jeroen Zwagerman en Timo Lichtenbeld.