Copyright

Intellectueel eigendom MeerGym behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de websites inclusief video’s, afbeeldingen, teksten en andere informatie. Het kopiëren, verspreiden, wijzigen van onderdelen van de website alsmede het anders gebruiken van de methoden dan waarvoor deze bestemd zijn is verboden. De contractpartner is bij overtreding van dit verbod een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000 en heeft tevens de verplichting de kosten van schadeherstel e.d. te vergoeden.