Disclaimer

GymWijzer © en VolgWijzer © zijn ontwikkeld en bestemd voor het bieden van ondersteuning aan professionele leerkrachten bij het bewegingsonderwijs op scholen. De verantwoordelijkheid voor het al dan niet in aangepaste vorm aanbieden van de beschreven bewegingsactiviteiten ligt bij de contractpartner (school, leerkracht of andere beslissingsbevoegde partij met wie MeerGym de overeenkomst sluit).