Achtergronden VolgWijzer!

Onderstaande publicaties zijn uitgangspunt of inspiratie geweest voor het ontwikkelen van VolgWijzer!.  Andere publicaties ondersteunen de uitgangspunten van VolgWijzer!

Het wondermiddel

Vakwerkplan bewegingsonderwijs ‘De Lesbrieven’

Beter leren met GymWijzer!

Kwaliteit van het beoordelen

Motivatie van leerlingen

Van cijfers geven naar leerlingen volgen

Hoe volgen we de ontwikkeling van leerlingen (1)

Leerlingvolgsysteem en de samenhang met vakwerkplan

Motiverend beoordelen

Evalueren om te leren