Wat is GymWijzer!

GymWijzer! is hèt digitale leermiddel voor het bewegingsonderswijs Primair Onderwijs (PO) en onderbouw Voortgezet Onderwijs (VO) dat op iedere computer, digibord, laptop, tablet en telefoon bekeken kan worden.

Er zijn 50 bewegingsactiviteiten uitgewerkt die in beeld worden ondersteund, aan de hand van meer dan 1500 korte instructiefilmpjes. Ook zijn er ruim 300 Kijkwijzers beschikbaar. Leerlingen kunnen de activiteiten bekijken in zes opeenvolgende niveaus, uitgevoerd door leeftijdsgenoten (het Coping-model). Bovendien zijn de opnames na schooltijd opgenomen waardoor er geen ruis is. 

GymWijzer! is een leermiddel dat ontwikkeld is vanuit de visie dat gym een leervak is en dat plezier de basis is om te leren.

Ga naar  info over GymWijzer! voor meer informatie over de inhoud en het ontstaan van GymWijzer!.

Wat is VolgWijzer!

VolgWijzer! is een leerlingvolgsysteem (LVS) voor het bewegingsonderwijs in het PO en onderbouw VO.

De leerlingen kunnen tijdens de gymles zelf, of samen met de leerkracht op een snelle en eenvoudige manier hun deelnameniveau registeren. Dit kan digitaal en/of handmatig.

Een LVS moet gebruiksvriendelijk, efficiënt en doelmatig zijn. Hierom is VolgWijzer! gekoppeld aan het leeling-administratieprogramma  ParnasSys. In een volgende versie volgt wellicht de mogelijkheid om een koppeling met andere administratieprogramma’s te maken. VolgWijzer! is ontwikkeld vanuit dezelfde visie waarop GymWijzer! is gebaseerd. Wanneer kinderen op een veilige en ontspannen manier door de gymzaal kunnen bewegen, zullen de leeropbrengsten hoger zijn.

Ga naar info over VolgWijzer! voor meer informatie over de inhoud en het ontstaan van VolgWijzer!.