Wat is VolgWijzer!2.0

VolgWijzer! 2.0 is een digitaal leerlingvolgsysteem (LVS) voor het bewegingsonderwijs PO en onderbouw VO. Leerlingen kunnen tijden de gymles zelf of samen met de leerkracht op een snelle en eenvoudige manier hun deelnameniveau registreren. Een LVS moet gebruiksvriendelijk, efficiënt en doelmatig zijn. Door VolgWijzer!2.0 te koppelen aan het administratieprogramma van de school kunnen leerlinggegevens ingevoerd worden. Met behulp van EDEXML bestanden (uit Dotcom, Asis, PasnasSys, Magister etc.) kunnen deze in een paar klikken geëxporteerd worden naar VolgWijzer!2.0. VolgWijzer!2.0 is ontwikkeld vanuit de visie dat gym een leervak is en dat plezier de basis is tot leren. Wanneer kinderen op een veilige en ontspannen manier door de gymzaal kunnen bewegen, zullen de leeropbrengsten hoger zijn. VolgWijzer geeft leerlingen inzicht in hun deelnameniveau en hun persoonlijke vooruitgang. Leerlingen kunnen voor zichzelf doelen stellen en die proberen te bereiken. De behaalde doelen worden met behulp van VolgWijzer! 2.0 ingevoerd in hun (s)portfolio. Hierdoor zullen ze veel meer eigenaarschap en autonomie ervaren.

Inhoud VolgWijzer!2.0

VolgWijzer!2.0 bestaat uit de volgende Features:
• Een theoretisch deel waarin de uitgangpunten beschreven worden
• Het uploaden van de EDEXML bestanden uit L.A.S.
• Het aanpassen of toevoegen van groepen en of leerlingen
• Het kiezen van aantal registratie periodes
• Het kiezen van de bewegingsactiviteiten die geregistreerd worden
• Het zelf registreren of met hulp van de leerkracht van deelnameniveaus per activiteit
• Normeringsformulieren voor de docent
• Uitlegfilmpjes per feature
• (S)portfolio van de leerling (digitaal en in pdf)
• Overzichten voor de leerkracht
 - per leerling
 - per groep
 - voortgang per leerling
 - voortgang per activiteit

Voor elke methode

VolgWijzer!2.0 sluit aan bij de inhoud vakwerkplan De Lesbrieven (2017) en het digitaal leermiddel bewegingsonderwijs GymWijzer! (2017), maar natuurlijk is VolgWijzer!2.0 ook in combinatie met andere methodes voor het bewegingsonderwijs te gebruiken. Iedere leerkracht maakt zelf een keuze uit de 25 uitgewerkte bewegingsactiviteiten. In het theoretisch deel van VolgWijzer!2.0 (uitgangspunten LVS Volgwijzer!2.0) wordt een voorbeeld van de mogelijkheden gegeven.


Instructie

Periodes en activiteiten kiezen
Leerling sportfolio laten invullen
Voor een groep deelnameniveaus invoeren
Bekijk meer instructiefilmpjes

Zelfvertrouwen en motivatie

De makers van Volgwijzer!2.0 vinden ‘eigenaarschap’ bij de leerlingen en ‘motiverend beoordelen’ bijzonder belangrijk. Leerlingen die inzicht hebben in hun eigen deelnameniveau, weten wat de vervolg stappen zijn om zich te verbeteren en hun persoonlijke vooruitgang kunnen volgen. Daarbij kunnen zij hun eigen doelen stellen en hebben daardoor meer ‘eigenaarschap’. Hierdoor krijgen deze leerlingen meer zelfvertrouwen en motivatie om door te oefenen, Volgwijzer!2.0 maakt gebruikt van (s)portfolio’s waarin iedere leerling echt eigenaar van zijn eigen vooruitgang is.

Essentieel bij dit proces is het veilig pedagogisch klimaat. De docent en leerlingen zorgen er samen voor dat iedere leerling zich prettig kan voelen in de gymles. Natuurlijk zijn er verschillen in vaardigheidsniveaus, maar ieder kind moet zich gewaardeerd voelen. Heel belangrijke daarbij is dat de beoordeling uit gaat van de gemaakte vorderingen van een leerling.

Ferre Leavers speekt in 2014 over twee indicatoren voor de kwaliteit van het leren van de leerling. Naast de indicator welbevinden wordt grote waarde gehecht aan de betrokkenheid van de leerling. Door die betrokkenheid te verhogen en de leerling baas te maken over zijn of haar eigen leren en vooruitgang, zal de motivatie en het doorzettingsvermogen groeien. Wat vervolgens weer zorgt voor een grotere leeropbrengst.)

Een veilig pedagogisch klimaat

De ontwikkelaars van VolgWijzer!2.0 adviseren om de eerste 4 weken in het schooljaar vooral de focus te hebben op het ontwikkelen van een veilig pedagogisch klimaat in en rond de gymles. Alleen als je leerling zich veilig voelt zal het zich kunnen ontplooien. Door in de eerste week, samen met de leerlingen afspraken met elkaar te maken.

Inzicht in voortgang

Voor de leerkracht/begeleider of student/stagiair is de informatie die verkregen wordt met VolgWijzer!2.0 relevant. Het geeft hem of haar inzicht in zowel de vorderingen van de individuele leerling, maar ook van de hele groep. Hiermee kan hij bepalen of de lesdoelen bereikt zijn en/of het programma (individueel of groep) aangepast moet worden. Ook wordt het mogelijk om op het rapport de voortgang of het proces te beoordelen (formatief beoordelen).

De informatie over de leerlingen is bij VolgWijzer!2.0 verdeeld over 3 pijlers:
• Zwemvaardigheid en sportparticipatie
• Houding en sociale vaardigheid
• Deelname- en vaardigheidsniveaus (motorische vaardigheid)

Ontwikkelingen

VolgWijzer!2.0 is een webbased LVS. Daardoor kunnen aanvullingen, opmerkingen en verbeterpunten vanuit het werkveld snel en betrekkelijk eenvoudig in een volgende versie verwerkt worden. Dus vragen wij met klem aan alle gebruikers om actief mee te denken over het verder ontwikkelen van VolgWijzer!2.0

Achtergronden

Meer informatie over de uitgangspunten en onderbouwing van VolgWijzer!2.0 kunt u vinden op de pagina: opzet, visie en uitgangspunten LVS Volgwijzer! 2.0 en op Achtergronden VolgWijzer! 2.0.

Word nu lid