GymWijzer!

Een digitaal leermiddel voor het bewegingsonderwijs

GymWijzer! 4.0 is een digitaal leermiddel dat ondersteuning biedt bij het aanleren van bewegingsactiviteiten gebaseerd op de leerlijnen uit het Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs en de activiteiten uit ‘De Lesbrieven’.

Met behulp van video’s vanuit verschillende aanzichten en Kijkwijzers met foto’s en aanwijzingen, zien leerlingen wat ze kunnen uitvoeren en oefenen. Het doel hiervan is dat leerlingen met behulp van een laptop, tablet, smartphone of digibord, zelfstandig of gezamenlijk bewegingsactiviteiten eigen kunnen maken.

VolgWijzer! 2.0 is een digitaal leerlingvolgsysteem (LVS) voor het bewegingsonderwijs dat ontwikkeld is vanuit de visie dat gym een leervak is en dat plezier de basis is tot leren. Wanneer kinderen op een veilige en ontspannen manier door de gymzaal kunnen bewegen, zullen de leeropbrengsten hoger zijn. VolgWijzer! 2.0 geeft leerlingen inzicht in hun deelnameniveau en hun persoonlijke vooruitgang. Leerlingen kunnen voor zichzelf doelen stellen en die proberen te bereiken. De behaalde doelen worden met behulp van VolgWijzer! 2.0 ingevoerd in hun (s)portfolio. Hierdoor zullen ze meer eigenaarschap en autonomie ervaren.

Duidelijke filmpjes

1500 korte instructiefilmpjes zonder ruis, gemaakt met leerlingen van eigen leeftijd.

Voor iedereen

Zowel individuele- als groepen leerlingen kunnen video's van verschillende niveaus bekijken.

Betrouwbaar

De 40 jaar ervaring in het bewegingsonderwijs in combinatie met de ICT vormt de sterke basis.

Probeer GymWijzer!

Start de gratis demo

Student

 • 50 bewegingsactiviteiten
 • 1000 instructievideo’s
 • 400 kijkwijzers
 • LVS VolgWijzer!
 • 23 doelenkaarten
 • voor één gebruiker
 • alleen beschikbaar met e-mailadres van opleiding
€55,- per jaar Ex BTW Kies dit abonnement!

<200 Leerlingen

 • 50 bewegingsactiviteiten
 • 1000 instructievideo’s
 • 400 kijkwijzers
 • LVS VolgWijzer!
 • 23 doelenkaarten
 • voor scholen tot 200 leerlingen
€85,- per jaar Ex BTW Kies dit abonnement!

<400 Leerlingen

 • 50 bewegingsactiviteiten
 • 1000 instructievideo’s
 • 400 kijkwijzers
 • LVS VolgWijzer!
 • 23 doelenkaarten
 • voor scholen tot 400 leerlingen
€145,- per jaar Ex BTW Kies dit abonnement!

<600 Leerlingen

 • 50 bewegingsactiviteiten
 • 1000 instructievideo’s
 • 400 kijkwijzers
 • LVS VolgWijzer!
 • 23 doelenkaarten
 • voor scholen tot 600 leerlingen
€205,- per jaar Ex BTW Kies dit abonnement!

< 800 leerlingen

 • 50 bewegingsactiviteiten
 • 1000 instructievideo’s
 • 400 kijkwijzers
 • LVS VolgWijzer!
 • 23 doelenkaarten
 • voor scholen tot 800 leerlingen
€265,- per jaar Ex BTW Kies dit abonnement!

< 1000 leerlingen

 • 50 bewegingsactiviteiten
 • 1000 instructievideo’s
 • 400 kijkwijzers
 • LVS VolgWijzer!
 • 23 doelenkaarten
 • voor scholen tot 1000 leerlingen
€325,- per jaar Ex BTW Kies dit abonnement!

< 1200 leerlingen

 • 50 bewegingsactiviteiten
 • 1000 instructievideo’s
 • 400 kijkwijzers
 • LVS VolgWijzer!
 • 23 doelenkaarten
 • voor scholen tot 1200 leerlingen
€385,- per jaar Ex BTW Kies dit abonnement!

Deze tarieven zijn gebaseerd op het aantal leerlingen van groep 1 t/m 8 op laatste teldatum (01-10-2023) Start tarief €25,- per schooljaar daarna €60,- per 200 leerlingen. (ex BTW)

Scholen binnen één bestuur of gemeente of meerdere studenten van een opleiding kunnen abonnementen combineren. Vraag naar de mogelijkheden via
het contactformulier.

Wat anderen zeggen

Wij gebruiken sinds dit jaar bij ons op school GymWijzer van groep 3 t/m 8 en wat een toffe gymmethode is dit. Het gaat hier vooral om het proces en is het eindproduct minder belangrijk. Daarnaast is de beoordeling aan de hand van sterren veel objectiever dan met een cijfer. Aangezien kinderen met verschillende achtergronden, sportief of niet, een gymles instappen zegt een cijfer niet veel. Veel interessanter is of een leerling een ontwikkeling/groei laat zien in zijn gymtijd op de basisschool. Verder vinden wij het ook goed dat kinderen met deze methode naast de leerkracht ook zelf naar hun eigen houding kijken tijdens de gymlessen en deze beoordelen. Het contact met Gymwijzer verloop ook heel fijn en word er snel gereageerd en meegedacht bij vragen of opmerkingen. Zowel de kinderen als collega’s en ouders zijn erg enthousiast over de nieuwe manier van beoordelen en ziet het Sportfolio er ook leuk uit. De filmpjes en kijkwijzers bij de verschillende leerlijnen maakt het voor alle leerlingen ook inzichtelijker en betekenisvoller waardoor ze een activiteit sneller of beter begrijpen!

De Ridderhof Dennis van der Ent Braat

Wij zitten nog in de uitprobeerfase op onze school, maar ik ben heel enthousiast over dit LVS met Sportfolio! Het is gebruiksvriendelijk, met een uitstekende helpdesk. Het geeft goede info over de motorische vaardigheden van je leerlingen en over het gedrag, zowel bekeken door de ogen van de leerkracht als ook door de leerlingen.

Ingrid van der Rijt SBO De Wissel

De leerlingen vullen op de Burgemeester de Vlugtschool zelf hun Sportfolio in met GymWijzer! De leerlingen gingen in tweetallen een fitness-circuitvorm af. Een van de onderdelen was het invullen van het sportfolio. Dit werkte fijn, het Sportfolio was zo ingevuld! Op veel scholen wordt nog steeds gewerkt met rapportcijfers (Brouwer, 2008). Tot voorkort ook op de Burgemeester de Vlugtschool dus ook. De leerlingen kregen een rapportcijfer, waaruit kon worden opgemaakt of de docent de leerling ‘goed’ vond in gym en of hij vond dat je je best had gedaan (Brouwer, 2008). De gymsectie van de Burgemeester de Vlugtschool wilde vernieuwen. Deze vernieuwing gaat over twee dingen: concreter uitsplitsen wat er allemaal in dat ene punt verpakt zit en een verschuiving van de functie van beoordelen (Brouwer, 2008). Zodoende kwam de Burgemeester de Vlugtschool uit bij Volgwijzer!2.0. Volgwijzer!2.0 is een digitaal leerlingvolgsysteem voor het bewegingsonderwijs. VolgWijzer!2.0 geeft leerlingen inzicht in hun deelnameniveau en hun persoonlijke vooruitgang.

Marlissa Schouten De Burgemeester de Vlugtschool

Mijn naam is Rémon van Miltenburg. Ik ben al bijna 11 jaar actief in het basisonderwijs en geef momenteel les op basisschool Het DOK in Oegstgeest. Op mijn school werken we al meer dan 7 jaar met De Lesbrieven en GymWijzer! Als startende vakleerkracht was ik op zoek naar houvast en structuur in mijn lesgeven. GymWijzer! heeft mij veel goede lesideeën gebracht. Een van de mooiste aspecten van GymWijzer! vind ik de differentiatie. Je kunt heel snel en makkelijk een activiteit op verschillende niveaus aanbieden aan de kinderen. Met de introductie van VolgWijzer! kon ik ook op een overzichtelijke manier de ontwikkeling van kinderen in kaart krijgen. Ik gebruik deze informatie o.a. bij het schrijven van mijn rapporten en voor het formeren van mijn MRT-groepjes. Een ander pluspunt van VolgWijzer! is de koppeling met leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Ik kan de groei en resultaten van leerlingen gemakkelijk borgen en tevens gebruiken bij oudergesprekken.

Rémon van Miltenburg Basisschool Het DOK in Oegstgeest

Gymwijzer is hét hulpmiddel dat kinderen laat zien wat voor talenten ze hebben in hun ontdekkingstocht als beginnend sporter. Ieder kind mag op zijn eigen niveau sporten en plezier halen uit zijn eigen ontwikkeling. Als docent kom je terecht in een mooie rol als coach, die de leerlingen begeleidt in hun ontwikkeling en helpt hun zelf opgestelde doel te behalen. Het is verrassend dat kinderen al op zeer jonge leeftijd een realistisch doel kunnen opstellen en hier gemotiveerd mee aan de slag gaan. In het sportfolio komen al die ontwikkelingen terug, die ze dan trots aan hun ouders en andere familieleden kunnen laten zien.

Rody Bakker Op De Groene Alm

Sinds schooljaar 2022-2023 gebruiken wij in de gymlessen GymWijzer en VolgWijzer. Tijdens de lessen zet ik het onderdeel klaar en kunnen de kinderen makkelijk zelf de instructie van hun eigen niveau aanzetten. De kinderen zijn erg enthousiast om de oefeningen van de filmpjes te doen. Ze leren langzamerhand steeds meer om kritisch te kijken naar wat ze zelf wel of nog niet kunnen. Dit jaar heb ik het startniveau aangegeven, maar de kinderen vragen meteen als een onderdeel herhaald wordt, of ze verder mogen gaan bij het niveau waar ze zijn. Ze zien zelf dat ze vooruitgang boeken. Vanaf volgend schooljaar gaan de kinderen ook zelf inloggen om hun sportfolio verder in te vullen. Ik ben erg tevreden over het gebruik van GymWijzer en VolgWijzer.

Cindy Zoon Koningin Emmaschool

Probeer GymWijzer!

Start de gratis demo