Info over VolgWijzer!

Wat is VolgWijzer!

VolgWijzer! is een leerlingvolgsysteem (LVS) voor het bewegingsonderwijs PO en onderbouw VO.

De leerlingen kunnen tijdens de gymles zelf of samen met de leerkracht, op een snelle en eenvoudige manier hun deelnameniveau registeren. Dit kan handmatig en/of digitaal.  

Een LVS moet gebruiksvriendelijk, efficiënt en doelmatig moet. Daarom is gekozen om VolgWijzer! te koppelen aan het leeling-administratie programma van ParnasSys. In een volgende versie volgt wellicht een versie, die een koppeling met andere administratie programma’s mogelijk maakt. VolgWijzer! is ontwikkeld vanuit de visie dat gym een leervak is en dat plezier de basis is tot leren. Wanneer kinderen op een veilige en ontspannen manier door de gymzaal kunnen bewegen, zullen de leeropbrengsten hoger zijn.

Play Video

Inhoud VolgWijzer!

VolgWijzer! bestaat uit:

  • een theoretisch deel waarin de uitgangspunten beschreven worden
  •  invulformulieren voor 24 bewegingsactiviteiten
  •  leerling(s)portfolio formulieren voor de onderbouw en bovenbouw PO
  • normeringformulieren voor alle activiteiten
  • JSON bestanden voor de beheerder van ParnasSys
  • een handleiding voor het gebruik van de Excel- en JSON bestanden.

Voor elke methode

VolgWijzer! sluit aan bij de inhoud vakwerkplannen De lesbrieven(2017) en het digitale leermiddel bewegingsonderwijs Gymwijzer! (2017). Maar natuurlijk is VolgWijzer! ook in combinatie met andere methodes voor het bewegingsonderwijs te gebruiken. Iedere leerkracht maakt zelf een keuze uit de lijst van 24 uitgewerkte bewegingsactiviteiten. In het theoretisch deel van Volgwijzer! wordt wel een voorbeeld van mogelijke keuze aangegeven.

Zelfvertrouwen en motivatie

De makers van VolgWijzer! vinden ‘eigenaarschap’ bij de leerlingen en ‘motiveren beoordelen’ bijzonder belangrijk. Leerlingen die inzicht hebben in hun eigen deelnameniveau, weten wat de vervolg stappen zijn om zich te verbeteren en hun persoonlijke vooruitgang kunnen volgen, kunnen hun eigen doelen stellen en hebben daardoor meer ‘eigenaarschap’. Hierdoor krijgen deze leerlingen meer zelfvertrouwen en motivatie om door te oefenen. VolgWijzer! maakt gebruik van  leerling(s)portfolio’s waarin iedere leerling echt eigenaar van zijn eigen vooruitgang is.   

Essentieel bij dit proces is het veilige pedagogisch klimaat. De docent en leerlingen zorgen er samen voor dat iedere leerling zich prettig kan voelen in de gymles. Natuurlijk zijn er verschillen in vaardigheidsniveaus, maar ieder moet zich gewaardeerd worden. Heel belangrijk daarbij is dat beoordeling uit gaat de gemaakte vorderingen van een leerling.             

(Ferre Leavers spreekt in 2014 over twee indicatoren voor de kwaliteit van het leren van de leerling. Naast de indicator welbevinden wordt grote waarde gehecht aan de betrokkenheid van de leerling. Door die betrokkenheid te verhogen en de leerling baas te maken over zijn of haar eigen leren en vooruitgang, zal de motivatie en het doorzettingsvermogen groeien. Wat weer zorgt voor een grotere leeropbrengst.)

Inzicht in voortgang

Ook voor de leerkracht/begeleider of student is de informatie die verkregen wordt met VolgWijzer! zeer relevant. Het geeft hem inzicht in zowel de vorderingen de individuele leerlingen, maar ook van de hele groep. Hiermee kan hij bepalen of de lesdoelen bereikt zijn en/of het programma (individueel of groep) aangepast moet worden.

Deze informatie over de leerlingen is bij VolgWijzer! verdeeld in drie pijlers:

  •  Sportparticipatie en zwemvaardigheid
  • Spelinzicht, houding en sociale vaardigheid
  • deelname- en vaardigheidsniveau (motorische vaardigheid).

Ontwikkeling

VolgWijzer! is een webbased LVS. Daardoor kunnen aanvullingen, opmerkingen en verbeterpunten vanuit het werkveld snel en eenvoudig in een nieuwe versie verwerkt worden. Dus vragen we aan alle gebruikers om actief mee te denken over het verder ontwikkelen van VolgWijzer!

Achtergronden

Meer informatie over de uitgangspunten en onderbouwing van VolgWijzer! kunt u vinden op de pagina Achtergronden VolgWijzer!.

error: De content van GymWijzer! is beschermd!